Verkoopsvoorwaarden

Alle prijzen op onze website en in onze brochures zijn inclusief dienst en BTW.

De huidige prijzen in onze jaarfolder 2021 - 2022 en in onze feestbrochure 2022 vermeld on onze website zijn geldig tot 01/09/2022. De huidige prijzen in onze huwelijksbrochure 2022 vermeld op onze website zijn geldig tot 30/12/2022.

Boekt u een feest dat plaats heeft na deze datum, dan zijn de prijzen van onze brochures en website niet meer geldig, maar wel de prijzen uit de volgende brochures, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

Algemene verkoopsvoorwaarden huwelijksfeest : zie pagina 25 en 26 van onze huwelijksbrochure.

Huwelijksbrochure 2024

 

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden alle feesten : 

* Alle prijzen zijn in euro, inclusief dienst en btw  
* Bij reservatie betaalt u een voorschot van € 10,00 per persoon op rekening BE05 0689 0975 8175 (Kigalo ba), BIC GKCCBEBB of cash ter plaatse..
* De eindafrekening is betaalbaar contant en zonder verdere korting DE DAG VAN UW FEEST.  
* Vestiaire: niettegenstaande wij een gesloten vestiaire hebben, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en schade van persoonlijke bezittingen van de gasten. Indien u het wenst kunnen wij een bewaakte vestiaire voorzien mits een supplement van € 150. Tevens wijzen wij alle verantwoordelijkheid af bij gebeurlijke schade of ongeval binnen onze exploitatie.
* De inrichters van het feest zullen verantwoordelijk gesteld worden voor schade die aangericht is door hun genodigden.
* Alle taksen en vergoedingen geheven door de staat voor organisatie van evenement, bal of feest, ingericht in onze feestzalen, zijn ten laste van de inrichter.  Deze schadeloosstelling is wederzijds en door partij B verschuldigd in geval van annulering zonder gegronde redenen.
* Bij annulaties van het feest meer dan 6 maanden voor het feest blijft het voorschot eigendom van Salons Ten Boogaerde als vergoeding voor de reeds verrichte prestaties met  een minimum van € 500. Bij éénzijdige annulatie van het feest binnen de drie maanden voor het feest vanwege de koper (klant) houdt de verkoper (Salons Ten Boogaerde) zich het recht voor om van rechtswege schadeloosstelling te eisen ten bedrage van 35% van het totale bedrag. Bij deze annulaties blijft ook het voorschot eigendom van Salons Ten Boogaerde als vergoeding voor de reeds verrichte prestaties.

* Bij het éénzijdig annuleren vanwege de verkoper (Salons Ten Boogaerde), worden de voorschotten integraal terugbetaald aan de koper (klant), uitgezonderd annulatie wegens overmacht.

* Bij annulering van het feest door partij B, zonder geldige redenen, is partij A gerechtigd om een gelijkaardige schadevergoeding, zoals hierboven vermeld en verschuldigd door partij A aan partij B in geval van annuleren door partij A, te vorderen.
* Deze brochure is geldig vanaf 1/09/2021 en vervangt alle andere brochures “uw garantie voor een perfect feest”.
* Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen vóór 01/09/2022 aan de geldende marktprijzen of u een ander gerecht voor te stellen. Huidige prijzen zijn onder voorbehoud geldig tot 01/09/2022.
* Alle producten zijn vers, aldus onder voorbehoud van marktaanbod. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet kunnen verkrijgen van één van de gerechten uit onze brochures.
* De verkoper kan van zijnentwege niet verantwoordelijk gesteld worden voor annulatie wegens overmacht (bv storm, staking, brand…). Indien een feest vanwege overmacht van de verkoper niet kan doorgaan, zal de verkoper een alternatieve datum aanbieden om het feest te verplaatsen.

* Voorschotten worden niet terugbetaald maar kunnen meegenomen worden naar de nieuwe geplande datum van het feest. Indien geen nieuwe datum mogelijk is voor de verkoper, dan zal hij een waardebon voor het zelfde bedrag met een maximum geldigheidsduur van 1 jaar uitgeven aan de koper, ter compensatie voor het betaalde voorschot. Dit geldt niet voor overmacht vanwege de koper.
* Waardebonnen en acties zijn niet cumuleerbaar, dit wil zeggen dat slechts één waardebon of actie kan gelden per reservatie en per groep.
* Betaling van het voorschot staat gelijk aan aanvaarding van onze algemene voorwaarden. Rekeningnummer BE05 0689 0975 8175 (Kigalo bv), BIC GKCCBEBB bij het storten van uw voorschot via bank: gelieve beide namen te noteren + telefoon nummers + datum van uw feest